Hvor god har du vært på selvomsorg?

Coronapandemien har påvirket oss på ulike måter. Fokuset har flyttet seg bort fra den normale tralten vi hadde tidligere, over på å håndtere og tilrettelegge for den nye hverdagen. Enten det er hjemmekontor, permittering, eller andre ordninger du tidligere ikke måtte forholde deg til.

Finn dine styrkekilder!

Det er nå viktig å stoppe opp og sjekke av med deg selv. Hvor god har du vært på å sette av tid i kalenderen på å gjøre noe som gir deg energi og overskudd?

I hverdagens nye hete kan vi glemme oss selv, prioritere bort oss selv for å legge tilrette for de rundt oss.

Det er viktig å sette av tid i kalenderen til selvomsorg – du selv er den viktigste personen i ditt liv. Fungerer du ikke, vil du heller ikke kunne hjelpe de rundt deg

Bruk litt tid på å kartlegge hva som er dine styrkekilder. Hvor henter du energi? Hvilke mennesker eller aktiviteter har du i livet ditt, som bidrar til både fysisk og mentalt overskudd?

NB! Husk at du fremdeles kan møte mennesker utenfor din kohort utendørs! 

1) Lag en liste over aktivitetene du har, og menneskene du vil bruke tid med.
2) Sett så av tid i kalenderen hvor du skal benytte deg av dine styrkekilder.

Om det er å lese en bok, ringe en venn, gå en tur eller spise favorittmåltidet – prioriter deg selv slik at du får ladet batteriene godt, og har mer å gi til både deg selv og de rundt deg.

Gjør noe som gjør deg godt!


Ønsker du hjelp til å kartlegge dine styrkekilder, eller oppnå bedre balanse i livet?

Send meg en mail på Ann-helen@rawtrening.no! 

Ann-Helen