TREN KROPPENS VIKTIGSTE MUSKEL

Kort fortalt handler mental trening om å optimalisere de mentale ferdighetene dine – slik at du presterer bedre. I kritiske situasjoner. I møter. Eller på hjemmebane. Dette er uvurderlig kunnskap for alle som vil utvikle seg.