KOI Fargestudio

KOI Fargestudio fikk hjelp til å rekruttere ny styreleder. Vi bistod med å finne kandidater og hjalp til under intervjuprosessen. Vi er glad for at KOI fikk en styreleder de er fornøyd med og det var en stor glede å jobbe sammen med dem.  Her kan du lese mer om hvordan en av partnerne i KOI opplevde rekrutteringen. 

Profesjonell rådgivnig

“Vi var tre partnere som startet opp KOI Fargestudio og etterhvert som vi vokste følte vi behov for en profesjonalisering av styret. Selv hadde jeg for lite kompetanse og kunnskap til å vite hvordan vi skulle vurdere våre behov, men også hvordan vi kunne finne riktig styresammensetning. For å forhindre poetensielle utfordringer foreslo jeg at vi kunne ta en rådgivningstime med Aboard for å forstå prosessen bedre og treffe gode valg. Vi måtte rett og slett få dette med styre på stell da vi ble revisjonspliktig, og det er vi er veldig fornøyd med at vi fikk til!

Tidsbesparende prosess og utførelse 

Jeg kan med hånden på hjertet si at vi ikke hadde klart å komme i mål på en så rett frem og tilfredsstillende måte uten hjelpen til Aboard. I prosessen opplevde vi at det var god fremdrift og at både Kolbjørn og Ida tok de stegene som var nødvendig for at vi kunne komme i mål med det vi hadde utsatt og utsatt i ganske lang tid. Vi opplevde at Aboard var profesjonell i utførelse, presise og det var tidsbesparende for prosessen. For min del hadde ikke følelsen av å velge fra øverste hylle hvert der hvis vi tok rekrutteringsprosessen i egne hender, da det kunne begrenset oss. 

En profesjonell database 

Plattformen til Aboard er et veldig godt verktøy. For meg var den største fordelen med å bruke plattformen følelsen av at hele forretningsverden med styremedlemmer og styreledere var inkludert, samt opplevelsen av at det var en profesjonell database, som vi ønsket å rekruttere fra. Vi opplevde at vi kunne velge fra øverste hylle via Aboard sitt store nettverk og vi sitter definitivt igjen med følelsen av at vi ikke kunne funnet en bedre styreleder. 

Fokus på mangfoldighet

Aboard sitt fokus på mangfoldighet resulterte i at han vi rekrutterte både hadde god situasjonsforståelse og gode forutsetninger for å tenke scenarioer ut ifra fremtidens holdepunkter. Jeg tror at mange bedrifter hadde hatt stor glede av å få adgang til denne plattformen, der noen som tenker annerledes kan være det bedriften trenger.”

Sarah Leszinski 
Partner og daglig leder