Samarbeidspartnere

Vi gjør det enkelt for kandidater å melde interesse for styreverv, og gir virksomheter et mangfoldig utvalg av kvalifiserte kandidater.

Orgbrain

Orgbrain og Aboard har felles agenda med å bidra til bedre styrearbeid. ABoard fokuserer på personene i teamet, egenskapene og kompetansen i sammensetningen av et styre. Orgbrain fokuserer på gode verktøy for styret, administrasjonen og eierne, og formalitetene omkring dette arbeidet. Sammen utfyller vi hverandre godt. Vi har derfor inngått en samarbeidsavtale.

Styreakademiet

StyreAkademiets løfte til sine medlemmer er «garantert kompetanseutvikling». For en liten, årlig medlemsavgift vil en kunne delta gratis på lokale arrangementer. Her blir styrefaglige problemstillinger og erfaringer belyst, det skjer kompetanseoverføring, nettverk blir bygget og det åpner seg opp muligheter for de som deltar.     

SHE Conference

Det nåværende og framtidige samfunnet vårt krever store endringer og forståelse for de endringene vi står overfor. Vi er inne i en kritisk tid for svært mange virksomheter i Norge. Uten rett person i styret kan virksomheten gå på en smell. Men hvordan finne denne personen? Hva ser man egentlig etter? Hvor leter man når man må se ut av eget nettverk?

Er det kanskje deg vi er på jakt etter?

Vi retter oss mot de som vil bygge karriere, og jobbe med relevante utfordringer i praksis. Du kan ved å sitte i et styre faktisk utgjøre en betydelig forskjell. Du skaper verdi!