Spørsmål og svar

For å bli en aktuell kandidat i vår portal må du registrere en profil på “Bli kandidat”. Ved å registrere deg er du et steg nærmere et styreverv og kan bli presentert for virksomheter som søker nye styremedlemmer. Alle kandidater er tilgjengelig for oppdrag hvor vi søker etter kandidater.

En styreprofil er den profilen virksomheter får tilgang til i søken etter et nytt styremedlem. Vi bruker LinkedIn som din generelle CV så du slipper å legge inn all informasjon om igjen.

En styreprofil besår videre av en grunnprofil, styrerfaring, fagprofil og personlige egenskaper. Denne informasjonen registreres ved at du krysser enkelt av på erfarings- og fagrelaterte spørsmål, og svarer på noen spørsmål om ambisjoner og erfaringer.

Vi jobber med en tjeneste som kvalitetssikrer kandidatene for styreverv gjennom samtale, referansesjekk og ser om kandidatene er sertifiserte.

Når du registrerer deg i vår tjeneste opplyser du oss om personopplysninger.Vi lagrer opplysninger om deg som kandidat slik at vi kan tilby vår tjeneste til virksomheter. Det vil si at vi gjør deg som kandidat søkbar for virksomheter. Disse opplysningene slettes når du avslutter ditt medlemskap i vår tjeneste.

«Aboard sitt fokus på mangfoldighet resulterte i at personen vi rekrutterte både hadde god situasjonsforståelse og gode forutsetninger for å tenke scenarioer ut ifra fremtidens holdepunkter.»

Sarah Leszinski
KOI Fargestudio

«Du får anledning til å velge mellom ulike kandidater, samt at det er en fin mulighet for at kandidatene kan vurdere selskapet på en profesjonell måte, før det inngås et forpliktende samarbeid.»

Hanne Finstad
Forskerfabrikken

«Under SHE Konferansen 2022, var Aboard på plass og synliggjorde viktigheten av et mangfoldig styre både via en kreativ stand og workshop. De støtter opp om SHE’s visjon «Promoting change until all are included», noe som er viktig idag med økt krav til bærekraftige tilnærminger samt mangfold.»

Astrid Skaugseth
CEO, SHE Community

For å bli en aktuell kandidat i vår portal må du registrere en profil på “Bli kandidat”. Ved å registrere deg er du et steg nærmere et styreverv og kan bli presentert for virksomheter som søker nye styremedlemmer. Alle kandidater er tilgjengelig for oppdrag hvor vi søker etter kandidater.

En styreprofil er den profilen virksomheter får tilgang til i søken etter et nytt styremedlem. Vi bruker LinkedIn som din generelle CV så du slipper å legge inn all informasjon om igjen.

En styreprofil besår videre av en grunnprofil, styrerfaring, fagprofil og personlige egenskaper. Denne informasjonen registreres ved at du krysser enkelt av på erfarings- og fagrelaterte spørsmål, og svarer på noen spørsmål om ambisjoner og erfaringer.

Vi jobber med en tjeneste som kvalitetssikrer kandidatene for styreverv gjennom samtale, referansesjekk og ser om kandidatene er sertifiserte.

Når du registrerer deg i vår tjeneste opplyser du oss om personopplysninger.Vi lagrer opplysninger om deg som kandidat slik at vi kan tilby vår tjeneste til virksomheter. Det vil si at vi gjør deg som kandidat søkbar for virksomheter. Disse opplysningene slettes når du avslutter ditt medlemskap i vår tjeneste.

Hvordan bli en aktuell kandidat?

For å bli en aktuell kandidat i vår portal må du registrere en profil på “Bli kandidat”. Ved å registrere deg er du et steg nærmere et styreverv og kan bli presentert for virksomheter som søker nye styremedlemmer. Alle kandidater er tilgjengelig for oppdrag hvor vi søker etter kandidater.

Hva er en styreprofil?

En styreprofil er den profilen virksomheter får tilgang til i søken etter et nytt styremedlem. Vi bruker LinkedIn som din generelle CV så du slipper å legge inn all informasjon om igjen.

En styreprofil besår videre av en grunnprofil, styrerfaring, fagprofil og personlige egenskaper. Denne informasjonen registreres ved at du krysser enkelt av på erfarings- og fagrelaterte spørsmål, og svarer på noen spørsmål om ambisjoner og erfaringer.

Hvordan kvalitetssikre kandidatene?

Vi jobber med en tjeneste som kvalitetssikrer kandidatene for styreverv gjennom samtale, referansesjekk og ser om kandidatene er sertifiserte.

Hvordan behandles mine personopplysninger ved å registrere meg?

Når du registrerer deg i vår tjeneste opplyser du oss om personopplysninger.Vi lagrer opplysninger om deg som kandidat slik at vi kan tilby vår tjeneste til virksomheter. Det vil si at vi gjør deg som kandidat søkbar for virksomheter. Disse opplysningene slettes når du avslutter ditt medlemskap i vår tjeneste.