Vår historie

Vi startet Aboard for å øke mangfoldighet, samt kompetanse i norske styrer for å skape økonomisk vekst. Vi utfordrer dagens rekrutteringstrender via relasjoner i lukkede nettverk ved å samle kloke hoder med bredden av kompetanse som er nødvendig i et styre. Vi vitnet at dagens og fremtidens samfunn krever at vi løfter blikket, bærekraft og synlig mangfold. Aboard deler synet til samfunnets krav, og ønsker å utvide begrepet magfold til mangfoldighet. Mangfoldighet inkluderer og legger til verdien av personlige variasjoner for god sammensetning. 

Hvem er vi?

Vi er et tverrfaglig team med kompetanse fra rekrutteringsbransjen, endringsledelse, strategi og teknologi.

Kolbjørn Preus

Kolbjørn Preus

Managing Partner

Kolbjørn har over 25 års erfaring med lederrekruttering og organisasjonsutvikling. Nominert til årets rekrutterer både i 2017, 2019 og 2020.

Ida Melbye-Larsen

Ida Melbye-Larsen

Styremedlem og Partner

Ida har betydelig erfaring med strategiutvikling, endringsledelse og organisasjonsutvikling. Er styreleder og styremedlem i flere selskaper.

Ben Christensen

Ben Christensen

Styremedlem og Partner

Ben er en strateg med 20 års erfaring som toppleder, mellomleder, styremedlem og gründer, på tvers av en rekke bransjer.

Øistein Grevskott-Larsen

Øistein Grevskott-Larsen

Styremedlem og Partner

Øistein er investor, forretningsutvikler og analytiker med betydelig erfaring fra en rekke bransjer. Etablerte og utviklet Norsk Kundebarometer.

Christian Dalsvaag

Christian Dalsvaag

CTO og Partner

Christian er teknolog med bred erfaring som tech-lead, tjenestedesigner og fullstack-utvikler. Sjøsatt en rekke virksomheter, og står bak flere innovasjoner.

Digital plattform som forenkler rekrutteringsprosessen

Vårt nettverk blir ditt nettverk når vi jobber sammen. Aboard har samlet sett en relasjon og nettverk med nærmere 5000 ledere i norsk næringsliv. 

Vi vet at kandidater til styreposisjoner synes det er vanskelig å vite hvor de skal henvende seg og har derfor utarbeidet et godt format på styreprofilen for våre kandidater, samt etablert et «hjem» for potensielle styrekandidater. 

La vårt nettverk bli ditt nettverk slik at vi kan bidra til riktig kandidat til morgendagens styre, økt verdiskaping i virksomheten og god dynamikk i styrerommet.

Øk sjansene dine for å ha innvirkning

Vi hjelper deg på veien til:

  • Et styre med mangfoldighet
  • Likestilte styremedlemmer
  • Bedre resultater

Vi er opptatt av å skape økonomisk vekst, sikre mangfold, dyrke innovasjon og skape mer bærekraftige samfunn.