Hvilke konsekvenser får det, hvis alt rekrutteres gjennom eget nettverk?

Majoriteten av dagens rekruttering skjer gjennom nettverk. Hvilke konsekvenser får dette for både kandidater og virksomheter?

Hvor stort er ditt nettverk? Hvor mange av disse har du en armlengdes avstand til? Hvor mange av disse tør å komme med egne, motstridende meninger eller spørsmål?

Hvor stort mangfold har det på alder, kjønn, etnisitet, bakgrunn og erfaring? Det kan virke enkelt å gå i eget nettverk for å finne kandidater til styreposisjoner. Du kjenner dem jo, har tillit til dem, tror de vil gjøre sitt beste. Alt dette er vel og bra. Men hvor skal utfordringene komme fra? Hvem skal trekke styret «ut av boksen» og komme med nye innfallsvinkler, kritiske spørsmål og utfordre gamle sannheter?

Ofte er vårt eget nettverk veldig likt oss selv på mange måter. Samme geografi, studiesteder, årskull, etnisitet etc. Enkelt – ja, men best? Dette reduserer faktisk styrets potensiale som verdiskaper for bedriften. Når vi bruker eget nettverk så starter vi ikke prosessen med «hva er det bedriften nå trenger av styret sitt for framtiden» og så finner de beste kandidatene som er mulig. I eget nettverk ser vi på bedriftens behov, og hvem er det vi kjenner som kan dekke dette på en best mulig måte. Kanskje er den beste kandidaten i eget nettverk, men kanskje er det noen der ute som ville vært bedre? Er du villig til å la muligheten for enda bedre verdiskapning glippe?

Vi vet at kandidater til styreposisjoner synes det er vanskelig å vite hvor de skal henvende seg. De kan være akkurat det du trenger, men er ikke del av ditt nettverk. La vårt nettverk bli ditt nettverk slik at vi kan bidra til riktig kandidat til morgendagens styre, økt verdiskaping i virksomheten og god dynamikk i styrerommet.

Skrevet av: Maria Myhre | 30.08.2022