Om Styreakademiet: 

StyreAkademiet er en uavhengig og ideell forening for fremme godt styrearbeid. Visjonen er å være «framtidens styrefaglige arena for bredden av norske virksomheter og organisasjoner».

Ved siden av fysiske, styrefaglige arrangementer rundt om i landet, har StyreAkademiet flere nasjonale, digitale formidlede tilbud. Ett av disse er StyreportalNorge, der en har samlet gode leverandør-tilbud fra landets fremste tilbydere av strategiske tjenester rettet inn mot styrearenaen – https://www.styreakademiet.no/styreportalnorge.

 

Ett av disse tilbudene leveres av selskapet Aboard, og omhandler tilbud og bistand innen promotering av styrekandidater og styrerekruttering – https://www.styreakademiet.no/styrerekruttering.  

 

StyreAkademiets løfte til sine medlemmer er «garantert kompetanseutvikling». For en liten, årlig medlemsavgift vil en kunne delta gratis på lokale arrangementer. Her blir styrefaglige problemstillinger og erfaringer belyst, det skjer kompetanseoverføring, nettverk blir bygget og det åpner seg opp muligheter for de som deltar.