Har dagens styre vært uendret de siste 10 årene?

Er det på tide å fornye og tilføre annen kompetanse? Våre tanker om hva som kan utløse behovet for fornyelse.

Det nåværende og framtidige samfunnet vårt, gjør at alle virksomheter står overfor store endringer. Det er endringer i markedssituasjoner, forretningsmodeller, organisasjonsdynamikk. Vi digitaliserer og restrukturerer. Samfunnet forventer bærekraftige tilnærminger og synlig mangfold.

Styret må forholde seg til, og være drivende i hvordan virksomheten forholder seg til dette. Styret må aktivt bidra til navigering og valg. Styret må være godt skodd for denne oppgaven. Er det på tide å fornye og tilføre ny kompetanse?

Morgendagens styre må ha kompetanse, kunnskap og erfaring innenfor disse trendene. Styret må kunne diskutere hvordan teknologi påvirker fremtidens produkter og tjenester for virksomheten. Bærekraft må være på agendaen for å sikre «licence to operate». Disrupsjon kan komme fra alle kanter, hvor må vi tenke alternativt? Styret må være kompetent til å bistå ledelsen i å forberede og takle samfunnsendringene. Har vi nok endring og dynamikk i dagens styrer til å ivareta dette vekslende landskapet?

Det er i alle styrerom viktige avgjørelser i retningsvalg som ligger foran oss. Er styret riktig satt sammen for å ta slike valg? Hvilken sammensetning kunne gi enda bedre verdi for virksomheten?

Generasjonsskifte, mangfold og foryngelse er tilsvarende relevante temaer for styresammensetning. Forskningen har bevist at mangfold bidrar til økt verdiskapning. Styret bør også reflektere alderssammensetningen i organisasjonen og kundene for å kunne stille de riktige spørsmålene.

Styret, sammen med ledelsen, er en drivkraft som utvikler virksomheten. Et godt, profesjonelt og mangfoldig styre, vil bidra til verdiforbedring i virksomheter. Styret har en verdi for virksomheten, og denne verdien kan ytterligere forbedres gjennom å sikre styrer for framtidens samfunn. Profesjonell styrerekruttering gir dette. Ikke vent for lenge, morgendagens styre trengs nå.

Skrevet av: Maria Myhre | 30.08.2022