Dagens krav og forventninger til morgendagens styre

Dagens krav og forventninger viser at mange styrer har behov for fornyelse for å møte morgendagens utfordringer og fremtidens løsninger. Styret er en viktig funksjon for enhver virksomhet, og derfor også for hele samfunnet. Vi ser en rekke trender for hvilke behov styrer i dag må etterleve.

Disse trendene er:

  • Kvinner og mangfold i styrene
  • Digitalisering
  • Bærekraft
  • Profesjonalisering
  • Variasjon i generasjon
  • Intern/ ekstern balanse (spesielt i familieselskaper)
  • Flere starter med valg-komiteer
  • Advisory board (fagråd)  for ledelsen

For å imøtekomme disse behovene kreves det ytterligere dynamikk i dagens styresammensetning. Dynamikk, slik at styret til enhver tid har riktig kompetanse og kunnskap til å forstå, rådgi og følge opp virksomheten i denne omskiftelige verden. Aboard gjør det lettere å finne egnede kandidater som innehar den relevante kompetansen for situasjonen, samt bidra til at styret holder seg situasjonsoppdatert med riktig sammensetning for virksomheten. For oss er dette levende styrer.

I vårt arbeid er det FN’s bærekraftsmål 8 som er vår pådriver. Med andre ord ønsker vi å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, sysselsetting og anstendig arbeid ved å tilsette riktig kandidat til morgendagens styre. Vi ønsker å bidra til likestilling mellom kjønnene og mangfoldighet i utvalg gjennom en profesjonalisert rekrutteringsprosess. Vi vil tilgjengeliggjøre styrekandidater som reflekterer en bedre mangfoldsbalanse enn det som naturlig faller innenfor eget nettverk.

Det nåværende og framtidige samfunnet vårt krever store endringer og forståelse for de endringene vi står overfor. Styret må aktivt bidra til navigering og valg gjennom vekslende og tidsmessig riktig kunnskap for virksomheten. Vi ser på styret som en drivkraft, som sammen med ledelsen, utvikler virksomheten i sin strategiske retning.

Vår ambisjon og vårt motto er; Bidra til levende styrer som er verdiskapende for virksomheten i den moderne tid. Verdiskapende styrer som et resultat av at styret er riktig sammensatt, og bidrar aktivt til en virksomhets utvikling. 

Skrevet av: Maria Myhre | 30.08.2022